Publikācijas

   

 

BioloÄ£isko saimniecÄ«bu dabas laboratorija „LielkrÅ«zes”

http://www.llkc.lv/upload_file/401188/12.04.2011.-ZivjuLapa.pdf

 

http://www.laukutikls.lv/zivsaimnieciba/1877-biologisko_saimniecibu_dabas_laboratorija_lielkruzes

 

Zemes sargs Dolmanis

http://www.videsvestis.lv/content.asp?ID=111&what=8

 

Latvijas reālās mežu platības pārsniedz to reģistrēto apmēru

http://mezi.frontwebs.com/2010/09/latvija-realas-mezu-platibas-parsniedz-to-registreto-apmeru/

 

Nepiekrīt plāniem izcirst Lielmežu

http://www.tvnet.lv/zala_zeme/daba/335384-nepiekrit_planiem_izcirst_lielmezu

 

Pret eitrofikāciju ar dabīgām metodēm

http://www.videsvestis.lv/content.asp?ID=125&what=26

 

PētÄ«s dabas resursu izmantošanu

http://www.edruva.lv/zinas/zinas_no_vecas_edruvas/datums/2008-01-30/zina/6584