Projekts > Projekts „Vides biedrība Krūzes kapacitātes paaugstināšana.”

 

Projekts „Vides biedrÄ«ba KrÅ«zes kapacitātes paaugstināšana.”


Projekta mērÄ·is: Stiprināt biedrÄ«bas „Vides biedrÄ«ba KrÅ«zes” kapacitāti, apmācot dalÄ«bniekus un darbiniekus NVO pārvaldē un nostiprinot biedrÄ«bas materiāli tehnisko nodrošinājumu.

Projekta ilgums: No 2007.gada 1.oktobra lÄ«dz – 2008.gada 1.oktobrim

Sasniedzamie rezultāti: BiedrÄ«bas biedru un darbinieku zināšanu pilnveidošana; Mājas lapas izveidošana; SadarbÄ«bas tÄ«kla attÄ«stÄ«šana ar lauksaimniecÄ«bas mācÄ«bu iestādēm, zinātniski pētnieciskām iestādēm; LÄ«dzdalÄ«ba gadatirgos izstādēs; jaunu biedru piesaiste; ekoloÄ£iska dzÄ«ves veida un latvisko tradÄ«ciju popularizēšana; informatÄ«vu materiālu izdošana; tehniskās bāzes nodrošināšana.

     

Projekta finansētājs: Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģu valdÄ«bas divpusējais finanšu instruments.
Papildus informācija: Valentīna Dolmane: 26519152, info@ekokruzes.lv


iepriekšÄ“jā lapa