Projekts > Projekts Nr.2007.PSF/2-10/07

 

Projekts „Starptautiska bioloÄ£iskās lauksaimniecÄ«bas apmācÄ«bu un pētniecÄ«bas centra izveides partnerÄ«bas attÄ«stÄ«šana un pētniecisko darbÄ«bu priekšizpēte”. Nr.2007.PSF/2-10/07


Projekta mērķis:
veicināt individuāla projekta par ilgtspējÄ«gu attÄ«stÄ«bu veiksmÄ«gu sagatavošanu, nodrošinot pētÄ«jumu priekšizpēti un partnerÄ«bas tÄ«kla izveidošanu.

Projekta ilgums: 4 mēneši, no 2007.gada 1.novembra lÄ«dz 2008.gada 29.februārim.

Sasniegtie rezultāti: izveidota biedrÄ«bas stratēģija, nodibināts kontakts ar Norvēģijas bioloÄ£iskās lauksaimniecÄ«bas asociāciju (OIKOS) un Norvēģijas Karaliskās attÄ«stÄ«bas aÄ£entÅ«ru (Norges Vel), kā arÄ« ar Vācijas vides izglÄ«tÄ«bas centru (Zentrum für Ökologie, Natur- und Umweltschutz). Notikušas vairākas darba grupas, kurās tika pieaicināti dažādi potenciālie sadarbÄ«bas partneri – vides organizācijas, vides eksperti, zinātnieki. Projekta ietvaros izveidota vides organizāciju datu bāze. www.lielkruzes.lv/projekts

     


Projekta finansētājs: Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģu valdÄ«bas divpusējais finanšu instruments.
Papildus informācija: Silva Dolmane: 28393890, info@ekokruzes.lv


iepriekšÄ“jā lapa