Par mums

„Vides biedrÄ«ba KrÅ«zes”

Domubiedru organizācija, kurā apvienojušies ar lauku vides jautājumiem saistÄ«ti Latvijas iedzÄ«votāji: lauku, mežu, Å«deņu apsaimniekotāji, vides speciālisti, sabiedriskas partner-organizācijas, ārzemju partneri. Organizācija dod novērtējumu par vides kvalitātes nozÄ«mi bioloÄ£iskajā lauksaimniecÄ«bā, izvērtē kādu iespaidu rada valsts likumdošanas normas pret to un nodarbojas ar vides izglÄ«tÄ«bu un pētniecÄ«bu Latvijā un Austrumeiropā.


BiedrÄ«bas izveidošanas galvenais iemesls ir tautas tradÄ«ciju apdraudējums, zaļi saimniekojot, lauksaimniecÄ«bā mÅ«sdienu apstākļos. AttÄ«stot nozaru specializāciju lauksaimniecÄ«bā, mežsaimniecÄ«bā, zivsaimniecÄ«bā, tiek domāts tikai par produkcijas apjomiem, nevis par bioloÄ£iskās daudzveidÄ«bas klātbÅ«tni, bez kā nebÅ«s iespējama ilgtspējÄ«ga attÄ«stÄ«ba. Latviešu zemnieku sētas ekosistēma nodrošināja videi draudzÄ«gu pašpietiekamÄ«bu ražojošÄ teritorijā ar zemnieku sētu centrā kā svarÄ«gāko sastāvdaļu. Ar tādas saimniekošanas sasniegto ražošanas lÄ«meni Latvija bijusi slavena Eiropas lÄ«menÄ«. Jau „Latvju Dainās” ierakstÄ«ta cēlā attieksme pret dabas norisēm un klātesošo dabas daudzveidÄ«bu, spējot izmantot tās mijiedarbÄ«bu ražošanas attÄ«stÄ«bā. Tādas teritorijas, ko vēl nav izbojājusi masivizācija, daudzos gadÄ«jumos atrodas ārpus NatÅ«ra 2000 teritorijām, tāpēc videi draudzÄ«gas saimniekošanas attÄ«stÄ«ba tur ir apdraudēta. Zinātniski nenovērtēta ir šo teritoriju bioloÄ£iskā nozÄ«me, lai gan ekoloÄ£iskā daudzveidÄ«ba un latviskā dzÄ«vesziņa to apstiprina.


TrÅ«kst pētÄ«jumu, lai šÄ«s sakarÄ«bas aizstāvētu. Valsts struktÅ«ras to nespēj vai nevēlas to uzņemties. „Vides biedrÄ«ba KrÅ«zes” iestājas un pēta lÄ«dzsvarotu zemes apsaimniekošanu, apvienojot dabas aizsardzÄ«bas un ražošanas intereses, balstoties uz tautas tradÄ«cijām, tādējādi nodrošinot videi draudzÄ«gu, ilgtspējÄ«gu ražošanu.


SekmÄ«gākai savas pozÄ«cijas aizstāvēšanai „Vides biedrÄ«ba KrÅ«zes” veidojas kā starptautiska organizācija, iekļaujot lÄ«dzÄ«gi domājošos ārzemju partnerus, lai apliecinātu savu nozÄ«mi starptautiskā lÄ«menÄ«.